skip to content

Nieuws

Nieuwe website in ontwikkeling (17 Feb 2017)

De KoepelMT is momenteel bezig over verdere professionalisering met daarbij behorende uitingen, waar een nieuwe website ook onderdeel van uit maakt. De inhoud van deze website zal daarom zolang tot het hoogst noodzakelijke beperkt zijn.

Voor actuele informatie wordt dan ook verwezen naar de eigen websites van de samenwerkende verenigingen.


BizziBi.nl